Sản xuất phim quảng cáo, tự giới thiệu, quay phim, chụp hình


Cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình sự kiện

Cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình sự kiện

08/07/2017

Bất cứ một cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hay đoàn thể nào, khi thực hiện tổ chức một chương trình sự kiện, dù ở quy mô lớn hay nhỏ.